Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 424
Варна, 03.10.2018

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

Постъпило е писмо от председателя на ОС-Варна вх.№ 698 /02.10.2018г. на ОИК-Варна и препис-извлечение от акт за смърт на общинския съветник Веселин Божимиров Ангелов. Комисията намира, че са установени обстоятелствата съгласно чл.30 ал.5 от ЗМСМА за прекратяване пълномощията на Веселин Божимиров Ангелов като общински съветник и

на основание чл.87 ал.1 т.24 ИК, във връзка с чл.30 ал.4 т.13 и ал.7 ЗМСМА, чл.454 и чл.458 ал.1 ИК, ОИК - Варна:

                                                                                                             РЕШИ:

 

          1.Установява наличието на обстоятелство за прекратяване пълномощията на Веселин Божимиров Ангелов като общински съветник от групата на ПП "ГЕРБ" в ОС-Варна.

           2.Обявява следващия в листата на ПП "ГЕРБ" – Николай Георгиев Няголов, за избран за общински съветник в ОС-Варна и му издава удостоверение.

 

           Заверен препис от решението на ОИК-Варна да се изпрати на председателя на ОС-Варна в тридневен срок от влизането му в сила.

       Решението може да се обжалва по реда на чл. 459 от ИК, пред Административен съд-Варна в 7-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 04.10.2018 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 425 / 12.03.2019

    относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата

  • № 424 / 03.10.2018

    относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

  • № 423 / 17.07.2017

    относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

всички решения