01.11.2015

Съобщение

Изборният ден в Община Варна е открит - всички секции работят с нужния кворум.

29.10.2015

ВАЖНО

Всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур.

Всички издадени удостоверения на застъпници на кандидати за кмет на район или кмет на кметство, участващи във втори тур, важат и за балотажа, и нови не се издават.

25.10.2015

ВАЖНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ПРИ ПОДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛ ДА СЕ ДАВАТ ВСИЧКИ ЗАЕДНО.

23.10.2015

Съобщение

 

В изпълнение на указания в писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-1426/19.10.2015г. и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Варна,  публикуваме графичните файлове на бюлетините за общински съветници, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства на сайта на ОИК-Варна.

Графичните файлове се публикуват предвид факта, че оригиналите на бюлетините по настоящем се съхраняват, фабрично опаковани от печатницата и под постоянна охрана в запечатани помещения, в сградите на районните администрации в Приморски, Одесос, Младост, Владислав Варненчик и Аспарухово.

https://cik.is-bg.net/upload/33462/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33463/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33465/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33467/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33487/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33489/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33491/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33493/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.jpg

 

 

23.10.2015

ВАЖНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Уважаеми колеги,

обръщаме внимание, че при гласуване на местни избори, членовете на СИК(ако не фигурират в избирателния списък-част 1) могат да гласуват като се допишат под черта.

Тези членове на СИК могат да гласуват за общински съветници, кмет на община и кмет на район/кметство, ако постоянният им адрес преди 24 април 2015г. е в същият район на Община Варна.

Ако член на СИК има постоянен адрес в ДРУГ район на Община Варна, то може да гласува САМО за общински съветници и кмет на община.

Във връзка с това, ОИК-Варна указва на всяка СИК да допуска с предимство за гласуване в нейната секция, членове на други секционни избирателни комисии, след показване на удостоверение от ОИК за назначаване.

15.10.2015

График обучения на СИК

район

Представители на ОИК-ВАРНА

Дата/час

ОДЕСОС

Велин Жеков

Мария Тодорова

Гергана Георгиева

Петя Прокопиева

19.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

ПРИМОРСКИ

Велин Жеков

Мария Тодорова

Красимир Коев

Пенка Бакалова

20.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

МЛАДОСТ

Дарина Илиева

Румяна Цветкова

Мая Димитрова

Галя Петрова

Красимир Коев

21.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

АСПАРУХОВО

Орхан Мехмед

Мартин Пеев

Румяна Цветкова

Костадин Бандутов

20.10.2015 г.

17:30 часа

Кметство Аспарухово

ВЛАДИСЛАВОВО

Емилия Стефанова

Петя Прокопиева

Иван Иванов

22.10.2015 г.

17:00 часа

Читалище

 

10.10.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 10.10.2015 г. от 17:00 часа.

06.10.2015

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

В изборния ден Община Варна осигурява МПС за придвижване на избирателите със увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат на 23.10.2015 г. от 8,30ч. до 17,30ч. и на 25 октомври 2015 г. от 07,00ч. до 18,00ч. на тел. 052 500 652, GSM 0888 914 922 и 0887 627 380.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция

Седалище на секция

008

СОУ “Св.Климент Охридски”, ул."Михаил Колони" №10

017

СОУ “Димчо Дебелянов”, ул."Русе" №2

024

ОУ “К. Арабаджиев” – Филиал, ул."Хараламби Ангелов" №13

038

Клуб на пенсионера – ул. “Ген.Колев” №59

040

VІІІ СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф.Державин" №12

073

Ул. “Черни връх” №60 – Клуб на пенсионера

079

СОУ “Елин Пелин”, ул."Тодор Влайков" №18

096

Читалище „В. Левски” – ул. „Лоза” №5, фитнес зала

119

І ЕГ – ул. „Подвис”, №29, от.1, стая 105

137

Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – ул. „Ген. Столетов”, №3, І етаж

152

РЗИ – ул. „Брегалница”, №3, аула „Проф. д-р Капрелян”

170

Клуб на пенсионера - жк „Чайка”, бл.67

178

ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. Димитър Солунски”, №4, ет.І, стая 3

195

ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р. - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

214

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

246

СОУ “Гео Милев”, ж.к."Младост, бул."Република" №124а за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

281

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24 - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

291

ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р. ул."Д.Дончев" №10

303

ОДЗ № 16 "Българче", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., ул."Г.Минков"

313

ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл.Варненчик" II м.р.

327

СОУ " П.К. Яворов ", ж.к."Вл.Варненчик" III м.р.

338

I ОУ, ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362

НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' №27

370

СОУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А

378

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

379

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

380

ОДЗ №36 "Ран Босилек", ул."Ал.Димитров" №58, 052/742042

381

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

383

бивше Читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8    

384

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

385

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение   - изкачват се 6 стъпала

386

Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59, 052/820 662                                                      

387

с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1, 052/820 797

30.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 30.09.2015 г. от 17:00 часа

28.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 29.09.2015 г. от 17:00 часа

26.09.2015

График

ОИК-Варна определя график за дежурства, след работното време , както следва:

 • 27.09.2015г. - Костадин Борисов Бандутов 0887-829360 ; 
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 28.09.2015г. - Костадин Борисов Бандутов 0887-829360 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 29.09.2015г. - Мартин Иванов Пеев 0899-918081 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 30.09.2015г. - Мюмюне Мехмедова Билялова 0877-302232 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 01.10.2015г. - Иван Любчев Иванов 0888-600268 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 02.10.2015г. - Велин Марков Жеков 0879-104116 ;
 • Живко Петков Калев 0878-735868
21.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 22.09.2015 г. от 17:00 часа

20.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 21.09.2015 г. от 17:00 часа.

20.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна НАПОМНЯ на инициативните комитети, че крайният срок за предаване на подписките в подкрепа на независимите кандидати изтича на 22.09.2015г. в 17:00 часа.

17.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 19.09.2015 г. от 17:00 часа.

14.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

14.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 17.09.2015 г. от 17:00 часа.

13.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 14.09.2015г. от 17:00 часа

13.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Варна връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

 

12.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 13.09.2015г. от 17:00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети желаещи да се регистрират в ОИК-Варна за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайният срок за подаване на документи изтича на 14 септември 2015г. 17:00 часа.

11.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 12.09.2015 г. от 17:00 часа.

09.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 09.09.2015 г. от 17:00 часа.

09.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК - Варна е насрочено на 10.09.2015 г. в 17:00 ч.

07.09.2015

Заседание на ОИК - Варна

Следващо заседание на ОИК - Варна е насрочено за 07.09.2015 г. в 17:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 425 / 12.03.2019

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата

 • № 424 / 03.10.2018

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

 • № 423 / 17.07.2017

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

всички решения