10.06.2020

Съобщение

Върховният административен съд на Република България със своe Решение № 6955/2020 потвърди обявяването от ОИК Варна на г-н Г.Недев за избран за кмет на район „Одесос“. Решението е окончателно.

13.05.2020

Съобщение

Върховният административен съд на Република България, със своe Решение № 5532/12.05.2020, потвърди обявяването от ОИК Варна на г-н Антон Апостолов за избран за общински съветник в ОС Варна. Решението е окончателно.

08.05.2020

Съобщение

Върховният административен съд на Република България, със своe Решение № 5317/04.05.2020, потвърди обявяването от ОИК Варна на г-н И.Портних за избран за кмет на община Варна. Решението е окончателно.

07.05.2020

Съобщение

Върховният административен съд на Република България със своe Решение № 4209/2020 потвърди решението на ОИК Варна за обявяване за избрани на 51 общински съветници от ОС Варна. Решението е окончателно.

07.05.2020

Съобщение

Върховният административен съд на Република България със своe Решение № 4539/2020 потвърди обявяването от ОИК Варна на г-жа П.Проданова за избрана за кмет на район „Приморски“. Решението е окончателно.

 

08.11.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 11.11.2019г. от 17:30 часа.

31.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 01.11.2019г. от 17:30 часа.

29.10.2019

Съобщение

ОИК-Варна напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

27.10.2019

Съобщение

ОИК-Варна напомня, че изборния ден продължава до 20:00 часа. Като при струпване на гласоподаватели изборния ден може да бъде продължен от секционната избирателна комисия до 21:00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 27.10.2019г. от 13:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 26.10.2019г. от 18:00 часа

24.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 25.10.2019г. от 17:30 часа.

23.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 23.10.2019г. от 16:30 часа.

23.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 24.10.2019г. от 17:00 часа.

21.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 22.10.2019г. от 16:30 часа.

20.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 21.10.2019г. от 16:30 часа.

17.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 20.10.2019г. от 17:30 часа.

15.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 17.10.2019г. от 17:30 часа.

12.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 15.10.2019г. от 17:30 часа.

11.10.2019

Съобщение

 

ОИК-Варна определи следните дати за обучения на СИК на територията на Община Варна, както следва:

ОДЕСОС

22.10.2019г. 17:30 часа Зала Пленарна, община Варна

ПРИМОРСКИ

21.10.2019г. 17:30 часа Зала Пленарна, община Варна

МЛАДОСТ

23.10.2019г. 17:30 часа Зала Пленарна, община Варна

АСПАРУХОВО

21.10.2019г. 17:30 часа Заседателна зала - кметство, 2-ри етаж, Аспарухово.

ВЛАДИСЛАВОВО

22.10.2019г. 17:30 часа Читалище Владиславово

 

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 12.10.2019г. от 17:30 часа.

08.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 10.10.2019г. от 17:30 часа.

07.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 08.10.2019г. от 17:30 часа.

06.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Варна публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

бюлетина за избор на общински съветници

06.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Варна публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

бюлетина за кмет на община Варна.png

 

01.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 06.10.2019г. от 17:30 часа.

29.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 30.09.2019г. от 17:30 часа.

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 29.09.2019г. от 17:30 часа.

25.09.2019

Данни от протокол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи независим кандидат - Радостин Загорчев.

Общ брой избиратели по представен списък - 615.

Общ брой установени коректни записи - 553.

Необходим минимален брой за извършване на регистрация - 485.

 

Брой некоректни ЕГН - 23

Брой избиратели без необходимата адресна регистрация - 25

Брой повторени записи - 2

Брой лица, участващи в предходни списъци - 0

Брой некоректни имена - 9

Общ брой лица без избирателни права - 3

- починали лица - 0

- лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" - 0

- лица ненавършили 18 г. - 0

- лица, поставени под запрещение - 1

25.09.2019

Данни от протокол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи независим кандидат - Мая Донева.

Общ брой избиратели по представен списък - 1395.

Общ брой установени коректни записи - 1179.

Необходим минимален брой за извършване на регистрация - 1000.

 

Брой некоректни ЕГН - 111.

Брой избиратели без необходимата адресна регистрация - 63.

Брой повторени записи - 8.

Брой лица, участващи в предходни списъци - 3.

Брой некоректни имена - 17.

Общ брой лица без избирателни права - 14.

- починали лица - 0

- лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" - 0

- лица ненавършили 18 г. - 0

- лица, поставени под запрещение - 0

 

25.09.2019

Данни от протокол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи независим кандидат - Дойчин Ников.

Общ брой избиратели по представен списък - 2423

Общ брой установени коректни записи - 1813

Необходим минимален брой за извършване на регистрация - 2000

 

Брой некоректни ЕГН - 157

Брой избиратели без необходимата адресна регистрация - 173

Брой повторени записи - 35

Брой лица, участващи в предходни списъци - 0

Брой некоректни имена - 56

Общ брой лица без избирателни права - 182

- починали лица - 137

- лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" - 5

- лица ненавършили 18 г. - 0

- лица, поставени под запрещение - 2

 

25.09.2019

Съобщение

 

В изборния ден Община Варна осигурява шест броя специализирани автомобила за придвижване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките следва да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 14.10.2019 г. от 6,00ч. до 21,00ч., както и в изборния ден на следните телефони: 0700/10 966, 052/500 652 и GSM 0889/409 221.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция

Седалище на секция

001

НУИ „Добри Христов“, ул.“Стефан Караджа“ №34

005

СУ “Св.Климент Охридски”, ул."Михаил Колони" №10

017

СУ “Димчо Дебелянов”, ул."Русе" №2

023

ОУ “К. Арабаджиев” – Филиал, ул."Хараламби Ангелов" №13

035

Регионална библиотека „П.Славейков“, бул.Сливница №34

036

Младежки дом, бул. „Цар Освободител“ №27

040

VІІІ СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф.Державин" №12

043

ОУ „В.Априлов“, ул.“Братя Миладинови“ №130

071

СУ “Елин Пелин”, ул."Тодор Влайков" №18

092

Технически университет, ул.“Студентска“ №1, Машинен факултет, ет.1, зала 114

096

Народно читалище „В. Левски” – 1945, ул. „Лоза” №3, фитнес зала

097

VII СУ „Найден Геров“, ул.Царевец №1, ет.1 – физкултурен салон

104

ОУ „Черноризец Храбър“, ул.Студентска, зала столова, ет.1

110

Икономически университет /втори корпус/, ул.“Евлоги Георгиев“ №24, ет.1, аудитория 2-131

119

І ЕГ – ул. „Подвис”, №29, ст.1, стая 106

123

III ОУ „Ангел Кънчев“, ул.Роза №23, ет.1, стая 103

129

ВиК Варна ООД, ул."Прилеп" №33, ет.1, административна сграда

130

ПГ по туризъм „Проф. Асен Златаров“, ул. „Найден Геров“ №1, ет.1, стая 10

135

Икономически университет, бул. „Княз Борис I“ №77, аудитория 128, ет.1

137

Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – ул. „Ген. Столетов”, №3, етаж 1

148

ОУ „Стефан Караджа“, ул."Братя Бъкстон" №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон

157

V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ж.к. „Чайка“, ет.1, стая 101

176

ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. "Димитър Солунски”, №4, ет.І, стая 101

394

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ №54, ет.1, стая 105

192

ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.

214

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

246

СОУ “Гео Милев”, ж.к."Младост, бул."Република" №124а

281

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24

291

ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р. ул."Д.Дончев" №10

303

ДГ №42 "Българче", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., ул."Г.Минков"

313

ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл.Варненчик" II м.р.

327

СУ " П.К. Яворов ", ж.к."Вл.Варненчик" III м.р.

338

I ОУ „Св.Княз Борис I“, ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362

СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А

370

СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А

382

Народно читалище „М.Шолохов“, ул. „Казашка“ №14

383

Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8    

384

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

385

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение   - изкачват се стъпала

386

Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59

387

с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1

 

25.09.2019

Данни от протокол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи независим кандидат - Григор Григоров.

Общ брой избиратели по представен списък - 2000

Брой проверени записи - 1500 (поради достигане на необходимия минимум коректни записи)

Общ брой установени коректни записи - 1350

Необходим минимален брой за регистрация - 1000

 

Брой некоректни ЕГН - 82

Брой избиратели без необходимата адресна регистрация - 49

Брой повторени записи - 2

Брой лица, участващи в предходни списъци - 0

Брой некоректни имена - 12

Общ брой лица без избирателни права - 5

- починали лица - 0

- лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" - 0

- лица ненавършили 18 г. - 0

- лица, поставени под запрещение - 0

25.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 26.09.2019г. от 17:30 часа.

24.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 25.09.2019г. от 17:30 часа.

 

23.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 24.09.2019г. от 17:30 часа.

22.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна ще се проведе на 23.09.2019г. от 17:30 часа.

20.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна ще се проведе на 22.09.2019г. от 17:30 часа.

18.09.2019

Съобщение

 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

16.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Варна напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
16.09.2019

Попълване на документи за регистрация на кандидатските листи на ПП, КП и МК в електронен вид.

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи от ПК, КП и МК , съгласно Решение №943-МИ от 02.09.2019г., освен на хартиен носител, данните следва да се подават и в електронен вид (таблица Excel), като таблицата може да изтеглите от тук: https://dox.abv.bg/download?id=b642cddee4

При подаването е нужно да бъдат представени и декларации за съгласие за участие в изборите от кандидатите.

15.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 16.09.2019г. от 17:30 часа.

14.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 15.09.2019г. от 17:30 часа.

12.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 14.09.2019г. от 17:30 часа.

11.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 12.09.2019г. от 17:30 часа.

10.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 11.09.2019г. от 17:30 часа.

05.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Варна напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
04.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 09.09.2019г. от 17:30 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 357 / 29.11.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран

 • № 356 / 25.11.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

 • № 355 / 23.07.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветници и обявяване на следващи в листата за избрани.

всички решения