01.11.2015

Съобщение

Изборният ден в Община Варна е открит - всички секции работят с нужния кворум.

29.10.2015

ВАЖНО

Всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур.

Всички издадени удостоверения на застъпници на кандидати за кмет на район или кмет на кметство, участващи във втори тур, важат и за балотажа, и нови не се издават.

25.10.2015

ВАЖНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ПРИ ПОДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛ ДА СЕ ДАВАТ ВСИЧКИ ЗАЕДНО.

23.10.2015

ВАЖНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Уважаеми колеги,

обръщаме внимание, че при гласуване на местни избори, членовете на СИК(ако не фигурират в избирателния списък-част 1) могат да гласуват като се допишат под черта.

Тези членове на СИК могат да гласуват за общински съветници, кмет на община и кмет на район/кметство, ако постоянният им адрес преди 24 април 2015г. е в същият район на Община Варна.

Ако член на СИК има постоянен адрес в ДРУГ район на Община Варна, то може да гласува САМО за общински съветници и кмет на община.

Във връзка с това, ОИК-Варна указва на всяка СИК да допуска с предимство за гласуване в нейната секция, членове на други секционни избирателни комисии, след показване на удостоверение от ОИК за назначаване.

23.10.2015

Съобщение

 

В изпълнение на указания в писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-1426/19.10.2015г. и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Варна,  публикуваме графичните файлове на бюлетините за общински съветници, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства на сайта на ОИК-Варна.

Графичните файлове се публикуват предвид факта, че оригиналите на бюлетините по настоящем се съхраняват, фабрично опаковани от печатницата и под постоянна охрана в запечатани помещения, в сградите на районните администрации в Приморски, Одесос, Младост, Владислав Варненчик и Аспарухово.

https://cik.is-bg.net/upload/33462/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33463/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33465/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33467/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33487/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33489/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33491/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/33493/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.jpg

 

 

15.10.2015

График обучения на СИК

район

Представители на ОИК-ВАРНА

Дата/час

ОДЕСОС

Велин Жеков

Мария Тодорова

Гергана Георгиева

Петя Прокопиева

19.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

ПРИМОРСКИ

Велин Жеков

Мария Тодорова

Красимир Коев

Пенка Бакалова

20.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

МЛАДОСТ

Дарина Илиева

Румяна Цветкова

Мая Димитрова

Галя Петрова

Красимир Коев

21.10.2015 година

17:30 часа

Пленарна зала – общ. Варна

АСПАРУХОВО

Орхан Мехмед

Мартин Пеев

Румяна Цветкова

Костадин Бандутов

20.10.2015 г.

17:30 часа

Кметство Аспарухово

ВЛАДИСЛАВОВО

Емилия Стефанова

Петя Прокопиева

Иван Иванов

22.10.2015 г.

17:00 часа

Читалище

 

10.10.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 10.10.2015 г. от 17:00 часа.

06.10.2015

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

В изборния ден Община Варна осигурява МПС за придвижване на избирателите със увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат на 23.10.2015 г. от 8,30ч. до 17,30ч. и на 25 октомври 2015 г. от 07,00ч. до 18,00ч. на тел. 052 500 652, GSM 0888 914 922 и 0887 627 380.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция

Седалище на секция

008

СОУ “Св.Климент Охридски”, ул."Михаил Колони" №10

017

СОУ “Димчо Дебелянов”, ул."Русе" №2

024

ОУ “К. Арабаджиев” – Филиал, ул."Хараламби Ангелов" №13

038

Клуб на пенсионера – ул. “Ген.Колев” №59

040

VІІІ СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф.Державин" №12

073

Ул. “Черни връх” №60 – Клуб на пенсионера

079

СОУ “Елин Пелин”, ул."Тодор Влайков" №18

096

Читалище „В. Левски” – ул. „Лоза” №5, фитнес зала

119

І ЕГ – ул. „Подвис”, №29, от.1, стая 105

137

Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – ул. „Ген. Столетов”, №3, І етаж

152

РЗИ – ул. „Брегалница”, №3, аула „Проф. д-р Капрелян”

170

Клуб на пенсионера - жк „Чайка”, бл.67

178

ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. Димитър Солунски”, №4, ет.І, стая 3

195

ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р. - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

214

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

246

СОУ “Гео Милев”, ж.к."Младост, бул."Република" №124а за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

281

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24 - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

291

ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р. ул."Д.Дончев" №10

303

ОДЗ № 16 "Българче", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., ул."Г.Минков"

313

ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл.Варненчик" II м.р.

327

СОУ " П.К. Яворов ", ж.к."Вл.Варненчик" III м.р.

338

I ОУ, ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362

НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' №27

370

СОУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А

378

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

379

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

380

ОДЗ №36 "Ран Босилек", ул."Ал.Димитров" №58, 052/742042

381

ОУ "Хр. Смирненски", ул."Р.Панчелиев" №3 А

383

бивше Читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8    

384

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

385

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение   - изкачват се 6 стъпала

386

Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59, 052/820 662                                                      

387

с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1, 052/820 797

30.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 30.09.2015 г. от 17:00 часа

28.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 29.09.2015 г. от 17:00 часа

26.09.2015

График

ОИК-Варна определя график за дежурства, след работното време , както следва:

 • 27.09.2015г. - Костадин Борисов Бандутов 0887-829360 ; 
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 28.09.2015г. - Костадин Борисов Бандутов 0887-829360 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 29.09.2015г. - Мартин Иванов Пеев 0899-918081 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 30.09.2015г. - Мюмюне Мехмедова Билялова 0877-302232 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 01.10.2015г. - Иван Любчев Иванов 0888-600268 ;
 • Велин Марков Жеков 0879-104116

 

 • 02.10.2015г. - Велин Марков Жеков 0879-104116 ;
 • Живко Петков Калев 0878-735868
21.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 22.09.2015 г. от 17:00 часа

20.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна НАПОМНЯ на инициативните комитети, че крайният срок за предаване на подписките в подкрепа на независимите кандидати изтича на 22.09.2015г. в 17:00 часа.

20.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 21.09.2015 г. от 17:00 часа.

17.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 19.09.2015 г. от 17:00 часа.

14.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 17.09.2015 г. от 17:00 часа.

14.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

13.09.2015

Съобщение

ОИК-Варна указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Варна връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

 

13.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 14.09.2015г. от 17:00 часа

12.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 13.09.2015г. от 17:00 часа.

11.09.2015

Заседание на ОИК-Варна

Следващото заседание на ОИК-Варна е насрочено за 12.09.2015 г. от 17:00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети желаещи да се регистрират в ОИК-Варна за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайният срок за подаване на документи изтича на 14 септември 2015г. 17:00 часа.

09.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК - Варна е насрочено на 10.09.2015 г. в 17:00 ч.

09.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Варна е насрочено за 09.09.2015 г. от 17:00 часа.

07.09.2015

Заседание на ОИК - Варна

Следващо заседание на ОИК - Варна е насрочено за 07.09.2015 г. в 17:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 425 / 12.03.2019

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата

 • № 424 / 03.10.2018

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

 • № 423 / 17.07.2017

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

всички решения