Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 172
Варна, 22.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на Боян Асенов Георгиев за кмет на район „Младост“ в Община Варна от МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА”за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в Община Варна.

С вх. № 205/21.09.2015 г. в ОИК-Варна е постъпило предложение за регистрация на Боян Асенов Георгиев за кмет на район „Младост“ в Община Варна от МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА”, за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в Община Варна.

   Към заявлението за регистрация са приложени следните изискуеми от ИК изборни книжа, а именно:

 1. Предложение за регистрация от МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА”до ОИК-Варна -Приложение № 58-МИ за участие в избори.
 2. Заявление от всеки кандидат със съгласие да бъде регистриран- Приложение № 62-МИ – 1 брой.
 3. Декларация по чл.413, ал.1-4 ИК- Приложение № 63-МИ – 1 брой.
 4. Декларация по чл.414, ал.1 ИК- Приложение № 64-МИ – 1 брой.

       С        Решение №81/13.09.2015г. МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА”е регистрирана за участие в избори за кмет на район в Община Варна.

     В Регистъра на кандидати за кмет на район в Община Варна, за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г., гореописаното предложение е под № 35/21.09.2015г.

   ОИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на Боян Асенов Георгиев за кмет на район „Младост“ МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА”за участие в местни избори на 25 октомври 2015 г. провеждани в Община Варна и предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1 т.14 от ИК, във връзка с чл. 156-157,чл.397 и чл.413-414 ИК, Решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК, ОИК - Варна:

 

РЕШИ:

 

           Регистрира Боян Асенов Георгиев , ЕГН********,за кмет на район „Младост“, за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в Община Варна, издигнат от МК ”РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ-РЕШЕНИЕТО ЗА ВАРНА” и издава съответното удостоверение.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мюмюне Мехмедова Билялова

* Публикувано на 22.09.2015 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 425 / 12.03.2019

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата

 • № 424 / 03.10.2018

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

 • № 423 / 17.07.2017

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

всички решения