Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 350
Варна, 23.01.2020

ОТНОСНО: несъвместимост на общински съветник

С вх.№ 692/17.01.2020г. в ОИК-Варна е получен сигнал от Димитър Генчев Димитров, председател на НПО“Проватон“, относно несъвместимост на общински съветник Генадий Атанасов.

         В сигнала се сочи, че общинския съветник Генадий Атанасов е част от Съвета на директорите на ДКС ЕАД и като такъв не е спазил разпоредбата на чл.34 ал.6 ЗМСМА да освободи заемания пост в едномесечен срок от избирането му за общински съветник, а дори и да е подал заявление за освобождаване в срок, то той отново е в положение на несъвместимост, тъй като това обстоятелство не е отразено в Търговски регистър. Към горния сигнал са приложени: Решение №299/28.10.2019г. на ОИК-Варна; Протокол №1/11.11.2019 на заседание на Общински съвет – Варна; Справка от правноинформационна система относно ДКС ЕАД.

        ОИК-Варна изиска информация от ОС-Варна относно твърдяните в сигнала обстоятелства и уведоми общинския съветник, съгласно чл.30, ал.6 ЗМСМА за възможността да направи писмено възражение.

        С вх. № 693/17.01.2020г. в ОИК-Варна е получено писмо от Общински съвет Варна, с приложени заверени за вярност копия от: Уведомление до Председателя на ОС-Варна от 11.11.2019 година, относно подадена молба за освобождаване до кмет на община Варна; Молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД от 11.11.2019 година; Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ от 13.11.2019 година.

         С вх. № 694/21.01.2020г. в ОИК-Варна е получено възражение от Генадий Христов Атанасов със следните приложени копия: Уведомление до Председателя на ОС-Варна от 11.11.2019 година, относно подадена молба за освобождаване до кмет на община Варна; Молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД от 11.11.2019 година; Молба от 11.11.2019 година до СД на ДКС ЕАД относно подадено искане за освобождаването от Съвет на директорите на ДКС ЕАД.

        Нормата на чл.34,ал.5 ЗМСМА определя несъвместимост на общински съветник с участието му на позиция като член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

        Обявеният за избран за общински съветник разполага с едномесечен срок от обявяването на изборните резултати за да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност.

        Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.4, т.10 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато съветникът не е изпълнил задължението по чл.34,ал.6 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

       Съгласно разпоредбата на чл.233,ал.5 ТЗ, дружеството разполага с шестмесечен срок, считано от писменото уведомление, да заяви за вписване в Търговски регистър, освобождаването на члена на Съвета на директорите на търговското дружество .

От събраните по преписката доказателства, ОИК-Варна намира за изяснено следното:

       ДКС ЕАД предствалява търговско дружество със сто процента общинско участие. Видно от справка в Търговски регистър, Генадий Христов Атанасов е бил член на Съвета на директорите на ДКС ЕАД към датата обявяването на изборните резултати от проведените местни избори на 27.10.2019 г.

       С Решение №299/28.10.2019г. на ОИК-Варна, Генадий Христов Атанасов е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет - Варна на проведените местни избори в Община Варна.

       На дата 11.11.2019 година Генадий Христов Атанасов е подал молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД , както и уведомление до Председателя на ОС-Варна и ОИК. С молба от 11.11.2019 година, общинският съветник уведомява СД на ДКС ЕАД относно подадено искане за освобождаването от Съвет на директорите на ДКС ЕАД.  На дата 13.11.2019 подава Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ до ОС-Варна.

 

       От приложените справки от деловодство на Общински съвет Варна и депозирано възражение от Генадий Атанасов, се установява спазване на процедура и срок от страна на общинския съветник, досежно депозиране на молба за освобождаване от заеманата длъжност и писмено уведомяване, тъй като молбата за освобождаване и писмата за уведомление са депозирани на 11.11.2019 година, т.е. в законово определения едномесечен срок.

      Не представлява нарушение и твърдяната в сигнала липса на заличаване на обстоятелства в Търговски регистър, тъй като законово определения срок за вписване на промени за горните обстоятелства е шестмесечен.

       При съвкупно разглеждане на събраните доказателства, не се доказат твърденията на подателя на сигнала за извършено нарушение и наличие на несъвместимост на Генадий Христов Атанасов в качеството му на общински съветник в ОС-Варна .

       С оглед горното, ОИК-Варна намира , че Генадий Атанасов кумулативно е изпълнил законовото задължение в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Сигналът се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

Като взе предвид изложеното по-горе и на основание чл. 87,ал.1, т.1 във вр. чл.30, ал.4,т.10 и чл.34,ал.5 и 6 от ЗМСМА, ОИК-Варна,

 

РЕШИ:

 

            ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ пълномощията на общинския съветник Генадий Христов Атанасов, обявен за избран за общинския съветник с Решение № 299/28.11.2019г. на ОИК Варна.

         

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна на основание чл.459 от ИК.     

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Орхан Мехмед Мехмед

* Публикувано на 23.01.2020 в 19:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 353 / 15.06.2021

  относно: обявяване на следващ в листата за избран за общински съветник

 • № 352 / 15.04.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

 • № 351 / 06.03.2020

  относно: несъвместимост на общински съветник

всички решения