Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 332
Варна, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 658/03.11.2019 г.

С вх. № 658/03.11.2019 г. в ОИК-Варна е получена жалба от Георги Георгиев, в качеството му на представител на ПП „Възраждане“. В жалбата се излага, че в секция 119 в гр. Варна не е била запечатана кутията за отрязъците от бюлетините. По изложеното в жалбата бе извършена незабавна проверка, при която твърдяното нарушение не бе установено, като допълнително на Председателя и членовете на СИК 119 бяха дадени указания относно реда за запечатване и подписване на кутията за отрязъците от бюлетините.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 87,ал.1, т.1 и т.22 ОИК-Варна,

 РЕШИ:

            НЕ УСТАНОВЯВА нарушение по жалба вх. № 658/03.11.2019 г. от Георги Георгиев, в качеството му на представител на ПП „Възраждане“ и оставя същата без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Орхан Мехмед Мехмед

* Публикувано на 03.11.2019 в 21:13 часа

Календар

Решения

  • № 350 / 23.01.2020

    относно: несъвместимост на общински съветник

  • № 349 / 11.11.2019

    относно: процесуално представителство по административни дела

  • № 348 / 06.11.2019

    относно: Жалба с вх. № 669/05.11.2019 г.

всички решения