Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 191
Варна, 12.10.2019

ОТНОСНО: Жалба вх. № 281/07.10.2019 г. от Светлозар Анастасов Николов.

С вх. № 281/07.10.2019 г. в ОИК-Варна по имейл е постъпила Жалба от Светлозар Анастасов Николов в качеството му на регистриран кандидат за кмет на Община Варна, издигнат от коалиция „Ние, гражданите“, в която се излага, че е налице нарушение на разпоредбите на чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА от г-н Иван Портних в качеството му на Кмет на Община Варна, изразяващо се в непубликуване на отчет за изпълнение на програмата му за управление за периода 2015-2019 г., в резултат от което жалбоподателят счита, че са били нарушени правата му по чл. 176 от ИК.

Съгласно чл. 176 от ИК кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. Цитираната норма гарантира равнопоставеност на кандидатите и цели да предотврати поставянето на едни кандидати в привилегировано положение спрямо други. В жалбата не са наведени твърдения, че друг кандидат или друга партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирал кандидати, са поставени в различни, привилегировани условия в сравнение с жалбоподателя, поради което не е налице нарушение на правата на жалбоподателя по чл. 176 от ИК на еднакъв достъп до източниците на информация.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че цитираната от жалбоподателя разпоредба на чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА предвижда, че Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата, която съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари. В разпоредбата не е предвиден ред и задължение за изготвяне на цялостен отчет на изпълнение на програмата за мандата, още по-малко е въведено задължение за „публикуването“ му. На последно място следва да се отбележи, че в Изборния кодекс не са уредени компетенции на общинската избирателна комисия за установяване на твърдяни нарушения на разпоредбите на ЗМСМА. В случая се касае до достъп до обществена информация, която нито се създава, нито се съхранява от Общинската избирателна комисия, като обществените отношения, свързани с правото на достъп до такава информация, са предмет на уреждане в друго производство, което не се развива пред Общинската избирателна комисия и по реда на ИК. Поради изложеното, ОИК-Варна не е компетентна да се произнесе по твърдяното нарушение на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 87, ал.1 т. 22 от ИК, във връзка с чл. 176, ОИК - Варна

 

РЕШИ:

     Оставя без разглеждане Жалба вх. № 281/07.10.2019 г. от Светлозар Анастасов Николов в частта относно твърдяното нарушение на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

      В останалата част оставя без уважение Жалба вх. № 281/07.10.2019 г. от Светлозар Анастасов Николов като неоснователна.

      Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Орхан Мехмед Мехмед

* Публикувано на 12.10.2019 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 351 / 06.03.2020

  относно: несъвместимост на общински съветник

 • № 350 / 23.01.2020

  относно: несъвместимост на общински съветник

 • № 349 / 11.11.2019

  относно: процесуално представителство по административни дела

всички решения