№ 310 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Смени в състава на СИК на територията на община Варна при провеждане на изборите за втори тур за местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

№ 309 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Заявление с вх.№ 560/30.10.2019г. на ОИК-Варна.

№ 308 / 31.10.2019

ОТНОСНО : определяне на трима членове на ОИК-Варна, които да подпишат приемо-предавателен протокол, съдържащ избирателни списъци, декларации към тях и списък на заличените лица до ТЗ на ГД „ГРАО“.

№ 307 / 30.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за получаване на бюлетини за втори тур за местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

№ 306 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на кметство Тополи в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 305 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на кметство Звездица в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 304 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на Община Варна на 03.11.2019г.

№ 303 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Одесос в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 302 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Приморски в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 301 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Младост в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 300 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Аспарухово в Община Варна на 03.11.2019г.

№ 299 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати от избор за общински съветници в Община Варна

№ 298 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство Константиново в община Варна

№ 297 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство Каменар в община Варна

№ 296 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати от избор за кмет на кметство Тополи в община Варна и допускане до II тур

№ 295 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство Казашко в община Варна

№ 294 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати от избор за кмет на кметство Звездица в община Варна и допускане до II тур

№ 293 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати на избори на кмет на район „Аспарухово“ в Община Варна и допускане до II тур

№ 292 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати на избори на кмет на район „Приморски“ в Община Варна и допускане до II тур

№ 291 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултати на избори на кмет на район „Младост“ в Община Варна и допускане до II тур

Календар

Решения

  • № 350 / 23.01.2020

    относно: несъвместимост на общински съветник

  • № 349 / 11.11.2019

    относно: процесуално представителство по административни дела

  • № 348 / 06.11.2019

    относно: Жалба с вх. № 669/05.11.2019 г.

всички решения