Общински съвет

 • 3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)
  • 101. Корнелия Стефанова Станева
  • 102. Заличен
  • 103. Красна Димитрова Малинова-Златанова
 • 4. ПП АТАКА
  • 101. Станислав Темелков Димитров
  • 102. Иван Пенев Пенев
  • 103. Николай Георгиев Караколев
  • 104. Грациела Данкова Димитрова
  • 105. Венцислав Александров Стефанов
  • 106. Александър Георгиев Атанасов
  • 107. Красимира Иванова Радева
  • 108. Кънчо Петков Бонев
  • 109. Милена Атанасова Стоянова
  • 110. Николай Николаев Джуров
  • 111. Мирослава Милкова Първовска
  • 112. Марин Петров Маринов
  • 113. Янна Йорданова Учерджиева
  • 114. Паруш Тодоров Парушев
  • 115. Иван Йорданов Иванов
  • 116. Маргарита Димитрова Проданова
  • 117. Иван Кръстев Трендафилов
 • 5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ
  • 101. Гичо Киров Киров
 • 8. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
  • 101. Димитър Анастасов Карбов
  • 102. Георги Александров Александров
  • 103. Стелян Христов Любославов
  • 104. Ганчо Маринов Ганев
  • 105. Фросияна Енчева Николова
  • 106. Цветомир Неделчев Гроздев
  • 107. Лилия Тодорова Костадинова
  • 108. Христина Петрова Гуридова
  • 109. Хриска Мирчева Георгиева
  • 110. Злати Василев Иванов
  • 111. Марин Стайков Маринов
  • 112. Стоянка Демирова Димчева
  • 113. Камелия Росимирова Фотева
  • 114. Йонко Димитров Калудов
  • 115. Георги Димитров Антонов
  • 116. Олга Николаева Дякова
  • 117. Румяна Танева Петкова
  • 118. Тодор Димитров Куртев
  • 119. Детелина Добрева Добрева
  • 120. Татяна Петрова Димитрова
 • 18. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
  • 101. Кольо Николов Петков
  • 102. Щилияна Ангелова Гигова
  • 103. Неделчо Тодоров Панев
  • 104. Деян Сашев Александров
  • 105. Стефан Сашев Александров
  • 106. Моника Димитрова Димитрова
  • 107. Желез Георгиев Георгиев
  • 108. Невяна Викторова Александрова
  • 109. Антоанета Георгиева Чекелова-Дургова
  • 110. Ниделина Колева Петкова
  • 111. Живко Славов Кирчев
  • 112. Мирослав Стоянов Христов
  • 113. Валентин Иванов Маринов
  • 114. Христо Георгиев Добрев
  • 115. Танка Русева Александрова
  • 116. Ева Василева Георгиева
  • 117. Виолета Манчева Костова
  • 118. Цветана Георгиева Ценкова
  • 119. Яни Георгиев Недялков
  • 120. Кирил Димитров Манолов
  • 121. Александър Желев Александров
  • 122. Андрей Георгиев Лиманов
  • 123. Жеко Димов Жеков
  • 124. Събчо Йорданов Александров
  • 125. Петър Йорданов Димитров
  • 126. Костадин Христов Костадинов
  • 127. Кирил Симеонов Богданов
  • 128. Янислав Добринов Василев
  • 129. Мариян Михайлов Асенов
  • 130. Михаил Асенов Христов
  • 131. Александър Надеждов Василев
 • 26. коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
  • 101. ИВАЙЛО ХРИСТОВ НЕЛКОВСКИ
  • 102. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  • 103. НАЙДЕН ТОДЕВ НАЙДЕНОВ
  • 104. СОНЯ СТОЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  • 105. МАРТИН ГЕНАДИЕВ ЖЕЛЕВ
  • 106. ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМОВ
  • 107. МИЛЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
  • 108. НЕЙЧО СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ
  • 109. ЖИВКА ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
  • 110. ПАВЛИН ВЕЛИКОВ СТАМАТОВ
  • 111. ТОНИ НИКОЛОВ ПИЛЧЕВ
  • 112. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ФИЧЕВА
  • 113. ЕМИЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
  • 114. НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОВ
 • 27. коалиция Ние, Гражданите
  • 101. Светлозар Анастасов Николов
  • 102. Боян Иванов Караджов
  • 103. Надка Данчева Йонова
  • 104. Пламен Стоянов Велчев
  • 105. Константин Антонов Парчев
  • 106. Илиян Живков Георгиев
  • 107. Милен Василев Събев
  • 108. Сибила Динкова Стоилова
  • 109. Костадин Ангелов Костадинов
  • 110. Емилия Асенова Кирова
  • 111. Георги Маринов Стоянов
  • 112. Величка Георгиева Николова
 • 28. ДВИЖЕНИЕ 21
  • 101. Петър Върбанов Радушев
  • 102. Юлия Тотева Малешкова
  • 103. Свилен Цанков Лапаков
  • 104. Александър Милчев Стефанов
  • 105. Валентин Асенов Давидов
  • 106. Мартина Петрова Едрова
  • 107. Сияна Георгиева Димитрова
  • 108. Крум Иванов Узунов
  • 109. Стоян Светлозаров Златев
  • 110. Димитър Антонов Георгиев
  • 111. Александър Красимиров Димитров
  • 112. Добрин Павлинов Пенчев
  • 113. Антонио Александров Павлов
  • 114. Диян Иванов Дойчев
  • 115. Светлозар Стоянов Златев
 • 31. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
  • 101. Антон Петров Петров
  • 102. Николинка Тодорова Борисова
  • 103. Георги Димитров Чипов
 • 34. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
  • 101. Николай Тодоров Евтимов
  • 102. Венцислав Сивелинов Сивов
  • 103. Добромир Гичев Кондов
  • 104. Тихомир Русланов Грозданов
  • 105. Саркис Мардик Дуварджиян
  • 106. Димитър Желязков Минев
  • 107. Живко Николаев Костадинов
  • 108. Цветелина Илиева Илиева
  • 109. Даниела Димитрова Панова-Пенкова
  • 110. Владимир Добромиров Манасиев
  • 111. Ангел Ангелов Шишков
  • 112. Ардашес Карекин Ованезов
  • 113. Виктория Радостинова Георгиева
  • 114. Мартина Руменова Абрашева
  • 115. Емил Борисов Минчев
  • 116. Ростислав Росенов Колев
  • 117. Мариела Димитрова Маджарова-Нейчева
  • 118. Златко Антонов Златев
  • 119. Красимир Ганчев Николов
  • 120. Анелия Христова Танева
  • 121. Димитър Ганчев Димитров
  • 122. Пламен Иванов Владимиров
  • 123. Петър Тодоров Нановски
  • 124. Дойно Димитров Дойнов
  • 125. Димитрина Николова Маркова
  • 126. Виктория Миткова Ангелова-Тодорова
  • 127. Николай Радичков Николов
  • 128. Петър Антонов Петров
  • 129. Ивелина Василева Иванова
  • 130. Лина Асенова Тодорова
  • 131. Димитър Борисов Даскалов
  • 132. Албена Михайлова Вълева
  • 133. Златин Ангелинов Златев
  • 134. Камелия Емилова Караманова
  • 135. Добрин Иванов Добрев
  • 136. Павлина Георгиева Димова
  • 137. Петя Веселинова Георгиева
  • 138. Александър Емилиянов Георгиев
  • 139. Даяна Момчилова Петрова
  • 140. Весела Стойчева Траева-Велева
  • 141. Даниела Минчева Делийска
  • 142. Корнелия Иванова Стоянова
  • 143. Александър Яворов Несторов
  • 144. Павел Константинов Попов
  • 145. Санта Петрова Ченкова
  • 146. Дончо Василев Василев
  • 147. Кристина Емилова Манасиева
  • 148. Румяна Христова Момчилова
  • 149. Росица Маринчева Пенчева
  • 150. Алекси Пенчев Алексиев
  • 151. Симеон Николаев Николов
 • 43. ПП ГЕРБ
  • 101. Иван Николаев Портних
  • 102. Тодор Иванов Балабанов
  • 103. Лидия Велик Маринова
  • 104. Калин Колев Михов
  • 105. Бранимир Николаев Балачев
  • 106. Петко Кирилов Петков
  • 107. Антоанета Здравкова Цветкова
  • 108. Мартин Петров Андонов
  • 109. Деян Костадинов Пейчев
  • 110. Марица Димитрова Гърдева
  • 111. Йордан Александров Павлов
  • 112. Минко Нейков Христов
  • 113. Юлияна Атанасова Боева
  • 114. Мартин Светлозаров Байчев
  • 115. Таня Маринова Василева
  • 116. Кристиан Антонов Димитров
  • 117. Николай Красимиров Георгиев
  • 118. Станислав Георгиев Иванов
  • 119. Людмила Николаева Колева-Маринова
  • 120. Милена Славова Димова
  • 121. Йорданка Иванова Проданова
  • 122. Стоян Мирков Попов
  • 123. Николай Стоянов Малев
  • 124. Даниела Стефанова Иванова-Димова
  • 125. Стоян Георгиев Петков
  • 126. Жечка Добрева Георгиева
  • 127. Крум Любомиров Крумов
  • 128. Николай Георгиев Няголов
  • 129. Радостин Димитров Димитров
  • 130. Калин Светославов Калевски
  • 131. Жасмина Антонова Жекова
  • 132. Димитър Колев Димитров
  • 133. Станислав Димитров Йорданов
  • 134. Недялка Славова Василева
  • 135. Кирил Пенчев Пенев
  • 136. Николина Борисова Асенова-Шитова
  • 137. Ивайло Илков Маринов
  • 138. Христо Видолов Христов
  • 139. Евгени Георгиев Дянков
  • 140. Георги Савов Недев
  • 141. Петя Тодорова Проданова
  • 142. Николай Димитров Костадинов
  • 143. Борислав Пламенов Нанков
  • 144. Кристиан Божидаров Ганчев
  • 145. Пейчо Иванов Бюлбюлев
  • 146. Жельо Петров Алексиев
  • 147. Антон Любчев Любенов
  • 148. Диян Стойчев Демиров
  • 149. Тодор Динков Арабаджиев
  • 150. Бранимир Георгиев Георгиев
  • 151. Невена Любомирова Иванова
 • 44. Българска демократична общност
  • 101. Неделчо Михайлов Димов
  • 102. Гаро Левон Кешишян
  • 103. Красимир Тодоров Димитров
  • 104. Христо Николаев Колев
  • 105. Станислав Красимиров Тунчев
  • 106. Юлиян Георгиев Минчев
  • 107. Албена Тодорова Марашлиева
  • 108. Надежда Божидарова Йорданова
 • 47. Християндемократическа партия на България
  • 101. Костадин Николов Георгиев
  • 102. Атанас Стоянов Атанасов
  • 103. Георги Младенов Иванов
  • 104. Масис Аршак Бояджян
  • 105. Цветомир Минков Вълканов
 • 48. ВЪЗРАЖДАНЕ
  • 101. Костадин Тодоров Костадинов
  • 102. Цончо Томов Ганев
  • 103. Николай Кръстев Костадинов
  • 104. Георги Иванов Георгиев
  • 105. Юлиян Каменов Губатов
  • 106. Веселин Миленов Вешев
  • 107. Мария Иванова Димитрова
  • 108. Ивелин Първанов Първанов
  • 109. Георги Ангелов Георгиев
  • 110. Вяра Веселинова Кайкова
  • 111. Станислав Добринов Стоянов
  • 112. Йоана Илиева Ангелова
  • 113. Мирослав Кирилов Георгиев
  • 114. Йордан Делев Димитров
  • 115. Венцислав Михайлов Георгиев
  • 116. Светослав Василев Петров
  • 117. Васил Найденов Ценев
  • 118. Даниела Петкова Векова
  • 119. Татяна Димитрова Иванова
  • 120. Павлин Младенов Пенев
  • 121. Христо Филипов Иванов
  • 122. Даринка Георгиева Бързева
  • 123. Валентин Костадинов Костадинов
  • 124. Владимир Иванов Костадинов
  • 125. Нецко Киров Иванов
  • 126. Никола Яворов Доганов
  • 127. Камен Росенов Христов
 • 49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“
  • 101. Христо Атанасов Атанасов
  • 102. Красен Гошев Иванов
  • 103. Даниел Христов Николов
  • 104. Добромир Йорданов Джиков
  • 105. Емил Димитров Иванов
  • 106. Неделчо Иванов Недялков
  • 107. Миглен Георгиев Тодоров
  • 108. Ахмед Сали Ахмед
  • 109. Кристина Радославова Петева
  • 110. Антония Николаева Димова
  • 111. Йоана Филипова Йорданова
  • 112. Ивелина Великова Паскалева
  • 113. Миглена Стефанова Георгиева
  • 114. Георги Цанев Господинов
  • 115. Антон Михайлов Пашов
  • 116. Георги Иванов Дяков
  • 117. Стоян Ганчев Маринов
  • 118. Антония Николаева Николова
  • 119. Иван Георгиев Христов
  • 120. Дарина Дикова Господинова
  • 121. Стеляна Георгиева Николова
  • 122. Даринка Иванова Атанасова
  • 123. Диана Славчева Денева
  • 124. Нели Иванова Ганчева
  • 125. Кристиан Георгиев Ганчев
  • 126. Ивелин Василев Николов
  • 127. Желка Маркова Иванова
  • 128. Таня Ангелова Ангелова
  • 129. Димитър Пламенов Стоянов
  • 130. Бисерка Йорданова Асенова
  • 131. Здравка Добрева Манева
  • 132. Марио Даниелов Манев
  • 133. Иван Михайлов Калчев
  • 134. Орлин Веселинов Либертинов
  • 135. Тихомир Веселинов Горанов
  • 136. Тодор Тонев Тонев
  • 137. Ферди Ремзи Тюлер
  • 138. Марияна Стефанова Иванова
  • 139. Славина Георгиева Георгиева
  • 140. Кремена Райчева Николова
  • 141. Нелина Цветанова Павлова
  • 142. Иван Вълчев Иванов
  • 143. Елена Христова Михайлова
  • 144. Анастасия Николаева Костова
  • 145. Анастас Пламенов Карастоянов
  • 146. Силвия Косева Костадинова
  • 147. Деница Йорданова Николова
  • 148. Мария Николова Стойкова
  • 149. Цветомира Христова Ангелова
  • 150. Стефан Андреев Соколов
  • 151. Асен Милков Миланов
 • 50. Политическа партия МИР
  • 101. КРАСИМИР ИВАНЧЕВ ЖЕЙНОВ
  • 102. КРИСТИНА ДАНИЕЛОВА САПУНДЖИЕВА
  • 103. ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
  • 104. КАМЕН САВОВ АНЕСТИЕВ
  • 105. КАТЕРИНА ГЕНОВА ЖЕЙНОВА
  • 106. ЮЛИЯ АСЕНОВА ДАНОВА
  • 107. ЯВОР ИВАНОВ КАЛЧЕВ
  • 108. ИВАНКА РАЧКОВА ИЛИЕВА
  • 109. ГЕОРГИ АНАСТАСОВ КЕНАРОВ
  • 110. МАРИЯНА ОГНЯНОВА ВИЧЕВА
  • 111. РОСЕН НЕДЯЛКОВ ВЛАЕВ
  • 112. ЕЛКА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
  • 113. ЛЕВОН САРКИС САРКИСЯН
  • 114. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  • 115. СТОЯН ХРИСТОВ НИКОЛОВ
  • 116. АНГЕЛ КОЙЧЕВ ВЕЛИКОВ
  • 117. ЮЛКА СТОЯНОВА СТЪКЛЕВА
  • 118. ЕМИЛ МАРИНОВ КОЛЕВ
  • 119. АНГЕЛ МИНЧЕВ МОМЧЕВ
  • 120. АТАНАС ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
  • 121. КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
  • 122. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ РИДЖАКОВ
  • 123. МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
  • 124. ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ЧАКЪРОВ
  • 125. АНТОН ПАВЛОВ ВЪЛКОВ
 • 51. ВОЛЯ
  • 101. Веселин Найденов Марешки
  • 102. Светлозар Иванов Чорбаджиев
  • 103. Николай Павлов Почеканов
  • 104. Антон Василев Стоев
  • 105. Стелияна Ивайлова Иванова
  • 106. Каприел Харутюнов Папазян
  • 107. Борис Михайлов Славейков
  • 108. Веселин Йорданов Кунчев
  • 109. Мартина Евгениева Йорданова
  • 110. Теменуга Пенчева Върбанова
  • 111. Светлана Николаева Николчева
  • 112. Васил Михайлов Куликов
  • 113. Виолина Димова Дишева-Христова
  • 114. Денис Данчев Йорданов
  • 115. Димитър Михайлов Ковачев
  • 116. Стефан Стоянов Калчев
  • 117. Петър Джанев Шарков
  • 118. Бисер Йошов Атанасов
  • 119. Петър Атанасов Атанасов
  • 120. Красен Колев Матев
  • 121. Младен Ангелов Богданов
  • 122. Деница Любомирова Адамова
  • 123. Димитър Радев Димитров
  • 124. Щериана Валентинова Иванова
  • 125. Анита Любенова Копоева
  • 126. Иван Стефанов Недялков
  • 127. Виктор Миронов Ценов
  • 128. Георги Николаев Николов
  • 129. Стоян Богомилов Проданов
  • 130. Ивайло Димитров Великов
  • 131. Ивомир Живков Желязков
  • 132. Иван Василиевич Киров
  • 133. Тодор Николаев Костадинов
  • 134. Десислава Тодорова Тодорова
 • 55. Движение за права и свободи – ДПС
  • 101. Айше Мехмед Кадир
  • 102. Румен Николаев Иванов
  • 103. Айдън Мустафа Байрам
  • 104. Сали Светославов Любенов
  • 105. Адиле Сабриева Кямил
  • 106. Айрие Ремзиева Ибрямова
  • 107. Тургут Исмет Мехмед
  • 108. Уалид Нахар Касем-Хамад
  • 109. Алеко Тодоров Атанасов
  • 110. Шенай Нури Шабанова
  • 111. Зафер Джефер Юмер
  • 112. Светослав Асенов Райков
  • 113. Красимир Велинов Кабакчиев
  • 114. Айлин Исмаил Кадир
  • 115. Анатоли Русанов Токмакчиев
  • 116. Марияна Василева Данаилова
  • 117. Петя Кинчева Кателиева-Илчева
  • 118. Орхан Юсуф Али
  • 119. Рейхан Наджиев Ниязиев
  • 120. Ведат Ахмет Сакаллъ
  • 121. Евгин Мюрселов Незиров
  • 122. Мустафа Мустафа Енвер
  • 123. Сейхан Васвидинов Реджебов
  • 124. Корнелия Климентова Момирова
  • 125. Сюрхан Хюсеинов Велиев
  • 126. Розалия Красимирова Кирилова
  • 127. Исмаил Исмет Исмаил
  • 128. Тансу Алятин Халил
  • 129. Халиме Хълмиева Юсуфова
  • 130. Реджеп Ахмед Осман
  • 131. Хамиде Февзи Акъ
  • 132. Сибел Сезгин Сали
  • 133. Лютфи Васви Кадир
  • 134. Зеки Джемалов Кадиев
  • 135. Заличен
  • 136. Осман Ислям Осман
  • 137. Добри Рачков Събев
  • 138. Румен Тихомиров Самуилов
  • 139. Тефик Али Мехмед
 • 56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
  • 101. Анелия Димитрова Клисарова
  • 102. Димитър Иванов Чутурков
  • 103. Христо Бойчев Боев
  • 104. Руслан Владков Влаев
  • 105. Мартин Живков Златев
  • 106. Огнян Василев Къчев
  • 107. Иван Любчев Иванов
  • 108. Мария Тодорова Тодорова
  • 109. Десислава Петрова Калоянова-Маринова
  • 110. Димитър Стоянов Дичев
  • 111. Георги Недков Кючуков
  • 112. Виолина Минчева Богданова
  • 113. Надя Кънчева Баналиева
  • 114. Константин Димитров Генчев
  • 115. Мая Иванова Раданова-Кръстева
  • 116. Тодор Иванов Мутафов
  • 117. Марийка Петрова Драганова
  • 118. Сийка Стефанова Папазова
  • 119. Пламен Начков Печев
  • 120. Христо Марков Райчев
  • 121. Миглена Стефанова Бояджиева
  • 122. Илияна Боянова Циментарова
  • 123. Албена Соколова Христова
  • 124. Александър Йорданов Лиманов
  • 125. Йордан Ангелов Вълков
  • 126. Георги Николаев Тодоров
  • 127. Веселина Влайкова Христова
  • 128. Даниела Юлиянова Африди
  • 129. Любомир Господинов Господинов
  • 130. Милен Костов Маринов
  • 131. Николай Петров Липчев
  • 132. Радослав Ганев Йовков
  • 133. Петър Тодоров Колев
  • 134. Деница Огнянова Бояджиева
  • 135. Валентин Михайлов Пенев
  • 136. Антон Георгиев Андреев
  • 137. Иван Стефанов Иванов
  • 138. Антоанета Петкова Русанова
  • 139. Иван Атанасов Иванов
  • 140. Светослав Кочев Мариновски
  • 141. Милен Павлов Павлов
  • 142. Божидар Димитров Генчев
  • 143. Благовест Георгиев Георгиев
  • 144. Нина Стоянова Каракашева
  • 145. Константин Красенов Костов
  • 146. Светлан Димов Стоянов
  • 147. Стефан Борисов Мирчев
  • 148. Иво Статев Иванов
  • 149. Тодор Росенов Петров
  • 150. Десислав Петров Тасков
  • 151. Аврам Иванов Тодоров
 • 58. Движение ЗАЕДНО за промяна
  • 101. Добрин Стефанов Стефанов
  • 102. Любомир Кирилов Дончев
  • 103. Рангел Рангелов Пенев
  • 104. Георги Стефанов Филипов
  • 105. Валентин Живков Великов
  • 106. Димо Колев Колев
  • 107. Стилияна Тодорова Иванова
  • 108. Елица Атанасова Кръстева-Дончева
  • 109. Дебора Кънчева Дончева
  • 110. Красимир Тодоров Куртев
  • 111. Антон Петров Хомяков
  • 112. Стела Добромирова Петрова
  • 113. Юлиян Добринов Блъсков
  • 114. Димитър Киров Василев
  • 115. Ивайло Александров Николов
  • 116. Диян Бисеров Атанасов
  • 117. Ирена Павлова Великова
  • 118. Надежда Бориславова Величкова
  • 119. Валентин Александров Александров
  • 120. Теодора Йорданова Тодорова
  • 121. Вилхелмина Силви Фус
 • 61. партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
  • 101. Цветан Христов Атанасов
  • 102. Антония Александрова Атанасова
  • 103. Заличен
  • 104. Заличен
  • 105. Мария Недялкова Добрева
  • 106. Радостина Георгиева Стоянова
  • 107. Александър Красимиров Груев
  • 108. Стилияна Богданова Сребкова
  • 109. Петя Кирилова Торопова
  • 110. Заличен
  • 111. Нилиян Радмилов Иванович
  • 112. Десислава Георгиева Йорданова
  • 113. Мелек Метинова Добрева
  • 114. Гергана Тодорова Куманова
  • 115. Галина Бранимирова Петрова
  • 116. Кристина Иванова Начева
  • 117. Персияна Иванова Иванова
  • 118. Венцислав Василев Сребков
  • 119. Данил Пламенов Кираджиев
  • 120. Венета Радославова Тодорова
  • 121. Борислав Агоп Микаелян
  • 122. Михаил Атанасов Михайлов
  • 123. Борислав Георгиев Богданов
  • 124. Милко Христов Моллов
  • 125. Виктория Венциславова Сребкова
  • 126. Павел Свиленов Спиров
  • 127. Мариян Енчев Николов
  • 128. Илиян Янков Илиев
  • 129. Миран Миранов Кръстев
  • 130. Иван Ганев Димков
  • 131. Заличен
  • 132. Светослав Досев Иванов
  • 133. Александър Павлов Павлов
  • 134. Юлиан Дяков Костов
  • 135. Димитър Иванов Стратиев
  • 136. Александър Стефанов Илиев
 • 63. Радикалдемократическа партия в България
  • 101. Милена Колева Димитрова
  • 102. Заличен
  • 103. Стоян Божидаров Георгиев
  • 104. Цветана Атанасова Янчева
  • 105. Кристина Георгиева Параскева
 • 64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
  • 101. Янко Петров Станев
  • 102. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
  • 103. Валентин Петров Станев
  • 104. Илия Христов Кафалийски
  • 105. Желез Николов Железов
  • 106. Юрий Николаев Колев
  • 107. Веселин Добрев Василев
  • 108. Сияна Атанасова Атанасова
  • 109. Станислав Георгиев Бахчеванов
  • 110. Маргарит Маргаритов Павлов
  • 111. Стефан Стоянов Станев
  • 112. Антон Колев Чанев
  • 113. Камен Красимиров Харизанов
  • 114. Светлана Томова Иванова
  • 115. Людмил Стефанов Цветков
  • 116. Христофор Станчев Христов
  • 117. Велико Илиев Драганов
  • 118. Петър Михайлов Лулов
  • 119. Петър Руменов Липисков
  • 120. Симеона Ангелова Патърова
  • 121. Симеон Ненчев Гочев
  • 122. Георги Тодоров Спасов
  • 123. Тодор Димитров Златев
  • 124. Александър Жеков Игнатов
  • 125. Красимир Недялков Димитров
  • 126. Веселина Живкова Тодорова
  • 127. Златин Ангелов Атанасов
  • 128. Свилен Кръстев Христов
  • 129. Кристиян Недков Янакиев
  • 130. Бойко Тихомиров Куртев
  • 131. Стефан Владимиров Вътов
  • 132. Албена Кръстева Димова
  • 133. Петър Димитров Богданов
  • 134. Владимир Пенков Христов
  • 135. Димитър Костадинов Димитров
  • 136. Иван Великов Иванов
  • 137. Иван Желев Желев
  • 138. Гошо Дичев Танчев
  • 139. Неделчо Константинов Цанев
  • 140. Ивайло Панайотов Петров
  • 141. Лора Валериева Щерева
  • 142. Бирсен Мукадем Насъф
  • 143. Мелиха Мустафова Ферад
  • 144. Димитър Недялков Коларов
  • 145. Велислава Пламенова Захариева
  • 146. Ваня Кузманова Аврамова
  • 147. Йоана Йовчева Иванова
  • 148. Андрияна Цонева Русева
  • 149. Илияна Русанова Кръстева
  • 150. Ганчо Добрев Ганчев
  • 151. Геновева Петрова Михайлова
 • 66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
  • 101. Стела Димитрова Николова
  • 102. Ивайло Христов Митковски
  • 103. Николай Антонов Капитанов
  • 104. Мария Иванова Ангелова-Дойчева
  • 105. Йордан Панайотов Филчев
  • 106. Емил Николов Бояджийски
  • 107. Пламен Владимиров Китипов
  • 108. Ваня Михова Панайотова
  • 109. Николай Гергинов Танчев
  • 110. Любомир Баев Роев
  • 111. Диляна Даниелова Денева
  • 112. Цоню Кирилов Евгениев
  • 113. Деян Стоянов Стоянов
  • 114. Павел Димитров Попов
  • 115. Васил Владимиров Андров
  • 116. Васил Йорданов Йорданов
  • 117. Михаил Луков
  • 118. Стефан Борисов Николов
  • 119. Даниела Тошкова Петрова
  • 120. Анна Димитрова Красимирова
  • 121. Ярослав Тодоров Луков
  • 122. Александър Монев Петков
  • 123. Васко Миланов Василев
 • 67. Местна коалиция СВОБОДА (Българска социалдемократическа партия)
  • 101. Генадий Христов Атанасов
  • 102. Иван Русев Русев
  • 103. Калоян Пламенов Георгиев
  • 104. Теодора Йорданова Тодорова
  • 105. Михаил Христов Саров
  • 106. Ивана Найденова Стаева
  • 107. Добромир Бориславов Арнаудов
  • 108. Сашо Драгнев Парашкевов
  • 109. Георги Тодоров Киров
  • 110. Тодор Желев Тодоров
  • 111. Владимир Димитров Трайков
  • 112. Мариела Стефанова Христова
  • 113. Константин Тихомиров Димитров
  • 114. Георги Кънчев Тодоров
  • 115. Христо Николаев Хаджимихайлов
  • 116. Александър Ганчев Кисимов
  • 117. Велин Велинов Стоянов
  • 118. Никола Илиев Манчев
  • 119. Теодора Николаева Николова
  • 120. Ясен Иванов Иванов
  • 121. Димитър Божков Янакиев
  • 122. Светослав Константинов Павлов
  • 123. Пламен Орлинов Роев
  • 124. Александра Радославова Боева
  • 125. Теодора Николаева Иванова
  • 126. Силвия Красимирова Костова
  • 127. Габриела Златкова Златева
  • 128. Младен Алексиев Алексиев
  • 129. Димитър Борисов Христов
  • 130. Димо Георгиев Бозуков
  • 131. Николай Радев Туджаров
  • 132. Яна Маринова Маринова
  • 133. Николай Евгениев Радев
  • 134. Тодор Щерев Тодоров
  • 135. Иванка Дамянова Стоянова
  • 136. Дияна Петрова Минкова
  • 137. Христиан Руменов Манов
  • 138. Александър Анатолиев Каменов
  • 139. Ралица Дичкова Транакиева
  • 140. Димитър Емилов Големанов
  • 141. Милен Миленов Илиев
  • 142. Милена Георгиева Христова
  • 143. Мария Живкова Йорданова
  • 144. Марина Иванова Димитрова
  • 145. Пламен Станиславов Стаматов
  • 146. Елица Ивелинова Петрова
  • 147. Валентин Маринов Иванов
 • 68. Местна коалиция НИКОЛА ПЕТКОВ (ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)
  • 101. Младен Йорданов Станев
  • 102. Паулина Димитрова Христова
  • 103. Константин Николов Пувков
  • 104. Георги Божидаров Балтаджиев
  • 105. Величко Кръстев Величков
  • 106. Наско Иванов Кондов
  • 107. Георги Йорданов Василев
  • 108. Заличен
  • 109. Божидар Георгиев Балтаджиев
  • 110. Бейжет Мехмедов Махмудов
  • 111. Марияна Атанасова Христова
  • 112. Назире Алиева Ахмедова
  • 113. Атай Бейжет Казаков
  • 114. Заличен
  • 115. Наталия Йорданова Йорданова
  • 116. Величка Георгиева Великова
  • 117. Тодор Костадинов Великов
  • 118. Стоянка Стоянова Недева
  • 119. Мариянка Маринова Аракчиева
  • 120. Йордан Младенов Станев
  • 121. Силвия Димитрова Величкова
  • 122. Орлин Георгиев Балтаджиев
  • 123. Николинка Стоянова Георгиева
  • 124. Кристина Тихомирова Николова
  • 125. Таня Иванова Койчева
  • 126. Станислав Фердинандов Димитров
  • 127. Станислава Димитрова Станева
  • 128. Ростислав Станиславов Станчев
  • 129. Камен Владимиров Станчев
  • 130. Жечо Венелинов Жечев
  • 131. Антоанета Георгиева Величкова
  • 132. Марийка Николова Добрева
  • 133. Борис Иванов Димов
  • 134. Миленко Нанев Милев
  • 135. Заличен
  • 136. Теодора Димитрова Димитрова
  • 137. Йорданка Георгиева Дудунска
  • 138. Стоян Недев Стоянов
  • 139. Любка Илиева Ситронова
  • 140. Радостин Маринов Николов
  • 141. Йонка Томова Георгиева
  • 142. Снежанка Неделчева Николова
  • 143. Анелия Василева Мнацаканян
  • 144. Емилия Иванова Станчева
  • 145. Галина Николаева Гологачева
  • 146. Ивайло Борисов Иванов
  • 147. Вера Неофитова Ангелова
  • 148. Светла Коева Христова
  • 149. Александър Емилов Андонов
  • 150. Мария Младенова Георгиева
  • 151. Милен Кирилов Миленов
 • 69. Местна коалиция Земеделски народен съюз (Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи)
  • 101. Светлан Костов Златев
  • 102. Ирина Тодорова Делчева
  • 103. Антон Христов Апостолов
  • 104. Николай Русков Неделчев
  • 105. Мартин Константинов Бърнев
  • 106. Боян Асенов Георгиев
  • 107. Боян Колев Петков
  • 108. Милен Добрев Павлов
  • 109. Дамян Тодоров Костов
  • 110. Георги Иванов Георгиев
  • 111. Станислава Христова Георгиева
  • 112. Нели Ненкова Попова
  • 113. Албена Стойчева Йорданова
  • 114. Красимир Славов Тонев
  • 115. Румяна Венелинова Калева
  • 116. Петя Радева Чанева
  • 117. Златина Ангелчева Ангелова
  • 118. Николай Илиев Ников
  • 119. Веселин Иванов Иванов
  • 120. Радостина Пенчева Минева
  • 121. Мануел Карник Язмаджиян
  • 122. Бистра Анатолиева Александрова
  • 123. Делян Росенов Петков
  • 124. Красимир Стефанов Стефанов
  • 125. Красимира Стелиянова Хинева
  • 126. Ивелина Жекова Иванова
  • 127. Валентин Великов Вълков
  • 128. Емилия Цветанова Младенова-Божилова
  • 129. Йордан Маринов Колев
  • 130. Пламен Людмилов Георгиев
  • 131. Павел Валериев Иванов
  • 132. Станислав Пламенов Атанасов
  • 133. Светлин Ганчев Стоянов
  • 134. Велин Цветанов Цветанов
  • 135. Петя Димитрова Пейчева
  • 136. Гриша Димитров Стоянов
  • 137. Бояна Максимова Богданова
  • 138. Валентин Димитров Дончев
  • 139. Димитър Георгиев Георгиев
  • 140. Даниел Цветков Тодоров
  • 141. Николай Лазаров Колев
  • 142. Недко Стефанов Аврамов
  • 143. Магдалена Живкова Жекова
  • 144. Женя Тодорова Калиф
  • 145. Димитър Ефтимов Станчев
  • 146. Живко Великов Жеков
  • 147. Светлозар Димитров Георгиев
  • 148. Петър Маринов Маринишев
  • 149. Михаела Димитрова Илиева
  • 150. Евгени Борисов Божилов
  • 151. Пламен Христов Митев
 • 70. ИК в подкрепа на Мая Емилова Донева
  • 101. Мая Емилова Донева
 • 72. ИК в подкрепа на Григор Асенов Григоров
  • 101. Григор Асенов Григоров

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 351 / 06.03.2020

  относно: несъвместимост на общински съветник

 • № 350 / 23.01.2020

  относно: несъвместимост на общински съветник

 • № 349 / 11.11.2019

  относно: процесуално представителство по административни дела

всички решения